SİYASET
Giriş Tarihi : 05-12-2023 14:58

Kaynarca Belediyesi yılın son Meclis toplantısını yaptı

Kaynarca Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Murat Kefli  başkanlığında yapıldı. 4 Gündem maddesinin bulunduğu toplantının açılış konuşmasında altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Kefli, “Hepinizin malumu geçtiğimiz ay içinde ana cadde üzerinde çok büyük sorun olan asfaltlama çalışmalarımız bitti. İnşallah önümüzdeki günlerde hava müsait olursa, parsel bağlantısı biten alanlarda asfaltlamaya devam edeceğiz. 

Kaynarca Belediyesi yılın son Meclis toplantısını yaptı

Ana caddemizdeki kaldırım, parke çalışması devam ediyor. Parke çalışması elektrik kablolarının yer altına alınması konusunda SEDAŞ’ın bütçesinin uygun olmaması nedeniyle sekteye uğramıştı. Ancak bu durum giderildi, inşallah güzel bir sonuç ortaya çıkacak” diye konuştu. 

EK BÜTÇE TEKLİFİ

Gündemdeki 4 maddenin görüşüldüğü toplantıda Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ek bütçe teklifi ve daireler arası ödenek aktarımı teklifi kabul edildi. Karasu - Kaynarca yoluna akaryakıt bayii ve LPG ikmal istasyonu ruhsatı talebi komisyona havale edildi. Mecliste kabul edilen ve komisyonlara havale edilen maddeler şunlar. 

                                                                               

KAYNARCA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 07 KASIM 2023 SALI 

GÜNÜ SAAT 11:00’DA YAPTIĞI TOPLANTI GÜNDEMİDİR. 

Yoklama ve Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin açılış konuşması.

1. Gündemin Birinci Maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün Teklifi; Kaynarca Belediye Meclisi tarafından 04.10.2022 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile 2023 yılı için 78.000.000,00 TL Gelir ve Gider bütçesi onaylanmıştır. Ancak ilgili tarihten bu yana ekonomik şartlardaki değişim, mallara ve hizmetlere gelen fiyat artışları, altyapı çalışması ve Asfalt yapılması planlanan yolların fazlalığı nedeniyle mevcut bütçenin 01.11.2023 tarihi itibariyle Mali Hizmetler Müdürlüğünün bütçe raporlarına dayanak gösterdiği önerisiyle yeterli olmayacağı anlaşılmıştır. 1 Aralık-31 Aralık 2023 dönemi için Ek’te gönderilen listede gerekli görülen harcamalara istinaden ek bütçe yapılması gerekmektedir.


        Belediyemiz 2023 yılı Mali yılı Gider Bütçesi olarak Mal ve Hizmet alımları gideri olarak (2.500.000,00) TL. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri olarak (5.000.000,00) TL. Gayrimenkul Sermaye Üretim Gideri olarak (2.500.000,00) TL, olmak üzere toplam (10.000.000,00) TL, ek bütçe ile ödenek verilmiştir.

 

        Belediyemizin 2023 Mali Yılı Gelir Ek Bütçesi olarak Vergi Gelirlerine (1.500.000,00) TL., Alınan Bağışlar Yardımlar (1.000.000,00) TL., Diğer Gelirlere (5.000.000,00) TL., ödenek konmuş , kalan tutar belediyemizin İller Bankası Fon Hesabında tutulan (2.500.000,00 TL) karşılık gösterilerek Toplam  (10.000.000,00) TL. Ödenek konularak denklik sağlanmıştır. 01.12.2023 tarihli, 72 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup, 01.12.2023 tarihli, 5 sayılı 2023 yılı Mali Ek Bütçesi ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

2. Gündemin İkinci Maddesi,  Mali Hizmetler Müdürlüğünün Teklifi ; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 5 ve 6’ncı Maddelerine istinaden belediyemiz 2023 yılı Mali bütçesinde çeşitli hizmet kalemleri için ödenekler verilmiştir. Ancak ek’te listelerde de belirtildiği gibi bazı müdürlüklerin bütçe ödeneklerinin az veya hiç kullanılmadığı görülmüştür. Bununla birlikte Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ödeneklerinin sene sonu harcamaları da göz önüne alındığında ödeneklerinin yetmeyeceği anlaşılmıştır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36’ncı Maddesinin 2’nci fıkrasına istinaden ödenek aktarımı yapılması gerekmektedir. Ek’li ödenek listesindeki ödeneği yetmeyeceği anlaşılan birim ve kalemlere ödenek aktarımı yapılması hususunun görüşülmesi.

 

3. Gündemin Üçüncü Maddesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Teklifi; Sebahattin YILMAZ tarafından 24.11.2022 tarih ve 4645 sayılı dilekçe ile Merkez Mahallesi, 3 pafta 14 ada 921 parsel 3729,84 m² parselde Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu tesisi yapmak istediğini bildirmiştir.

Merkez Mahallesi, 3 pafta 14 ada 921 parsel 3729,84 m² parsel için Toprak Koruma Kurulunca 11 Mayıs 2023 tarihli 186/10 numaralı karar ile oy çokluğu ile Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi 4 ada 421 nolu 3.729,84 m² yüzölçümlü parselde taşınmaz üzerine Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu yapılması amacıyla, Arazilerin mutlak tarım arazisi özelliğinde olduğu ancak arazi bütünlüğü ve alternatif alan bulunmaması sebebiyle; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13’üncü Maddesi kapsamında; Kamu Yararı Kararı alınmasıyla Bakanlığa sunulmasına müteakip; Toprak Koruma Projesi hazırlanması şartıyla 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında uygun olduğuna; oy çokluğuyla kabulüne karar verilmiştir.

 

Bu nedenle İlçemiz Merkez Mahallesi sınırları içerisinde kalan alanda 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı yapılmasına ilişkin kamu yararı kararı alınabilmesi hususunun görüşülmesi.

 

4. Gündemin Dördüncü Maddesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Teklifi;1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan mahallerde, yan bahçe çekme mesafelerinin Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 12.07.2021 tarihli 7/370 sayılı meclis kararınca yayımlanan, Kırsal Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşmalara İlişkin Uygulama Yönergesinin 14’üncü maddesinin 5’inci fıkrasına istinaden uygulama yetkisinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne verilmesi hususunun görüşülmesi.

Haberin Galerisi : 2023 Son Belediye Meclis Toplantısı yapıldı

2023 Son Belediye Meclis Toplantısı yapıldı

2023 Son Belediye Meclis Toplantısı yapıldı

2023 Son Belediye Meclis Toplantısı yapıldı

2023 Son Belediye Meclis Toplantısı yapıldı

2023 Son Belediye Meclis Toplantısı yapıldı

2023 Son Belediye Meclis Toplantısı yapıldı

2023 Son Belediye Meclis Toplantısı yapıldı

2023 Son Belediye Meclis Toplantısı yapıldı

2023 Son Belediye Meclis Toplantısı yapıldı

Sedat BaltaSedat Balta