SİYASET
Giriş Tarihi : 30-09-2023 09:19

Kaynarca Belediye Meclisi 9 gündem maddesini görüşecek

Kaynarca Belediye Meclisi 3 Ekim 2023 Salı günü gündemdeki 9 maddeyi görüşmek üzere toplanacak. Gündem maddelerinin başlıkları ve konuları şöyle…

Kaynarca Belediye Meclisi 9 gündem maddesini görüşecek

1. Belediye’de çalışan memurlara 2024-2025 yıllarını kapsayan 7’nci Dönem Toplu Sözleşme gereği yetkili memur sendikası ile Belediye Başkanlığı arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi.

2. 2024 Yılı tahmini gelir ve gider bütçesine ait Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.     

 3. Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca, 2024 yılı için bazı Maktu Vergi ve Harç tarifelerine ilişkin cadde ve sokak gruplarının tarifeleri hakkındaki  Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.     

 4. 2024 yılı için uygulanacak gelir tarifelerinin belirlenmesi konusunda hazırlanan Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.     

 5. Kızılcaali Mahallesi Muhtarlığı, Küçükkışla Mahallesi Muhtarlığı ve vatandaşlar arasında ihtilaflara neden olan MAKS sisteminde sınır düzeltme işlemi yapılması konusunda hazırlanan Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.       

6. Kızılcaali Mahallesi 145 ada 167 parselle ilgili imar planı iptali talebinin görüşülmesi.   

7. Merkez Mahallesi Yonca Sokak, Bektaş Sokak, Gelincik Sokak ve Begonya Sokaklar arasında bulunan çocuk parkına, Muhammet Erkan AYAN isminin verilmesi teklifinin görüşülmesi. 

8. Mülkiyeti Belediyeye ait Büyükyanık Mahallesi 115 Ada, 6 Parsel nolu 1.046,14 m² yüzölçümlü taşınmazdan "5 m genişliğinde 43,35 m² lik bir alandan 115 ada 7 parsel lehine geçiş hakkı (irtifak hakkı) kurulması talebiyle ilgili işlemin yapılıp yapılamayacağı yapılacak ise, Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

9. Belediye Meclisi bünyesinde kurulan Tarım ve Hayvancılık Komisyonunda yerel seçimlere kadar görev yapmak üzere işaretle oylama usulü ile  seçim yapılarak yeni üyeler belirlenmesi. Ak Parti (3), Milliyetçi Hareket Partisi (1) ve Saadet Partisinden (1) olmak üzere toplam (5) üyeden oluşan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üye seçimlerinin yapılması.

Sedat BaltaSedat Balta