EKONOMİ
Giriş Tarihi : 23-12-2023 09:45

Acarlar Longozu'nda devlet kontrolünde eko turizm yapılacak

Söz konusu alanda özel mülkiyeti bulunanlara belirlenen farklı bir alanda konut ve tüm sosyal imar planları yapılarak arazi verilmesini verilmesini öngörüyor. Diğer alanlar ise devlet kontrolünde eko turizme kazandırılacak.

Acarlar Longozu'nda devlet kontrolünde eko turizm yapılacak

Karasu Camitepe ve Denizköy Mahallelerini içine alan ve Acarlar Longozu tampon bölgesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 935.11 ha büyüklüğündeki alandaki 5 ayrı kısımda  “1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1,109.57 ha büyüklüğündeki alanda ‘1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği”ne gidildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan plan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylandı.

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilerek mutlak koruma altına alınan Acarlar
Gölü Longoz Ormanı’nı tampon bölgesi içerisinde kalan alanda plan uygulamasına gidildi. 

Açıklamasında " Bu plan ile tampon bölgede yer alan yasa dışı uygulamaların önüne  geçmek, mekânın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası korumak, kırsal yerleşim dokusunu koruyarak mekânın koruma-kullanma dengesini sağlamak, mekânda yer alacak turizme yönelik
fonksiyonlar ile mekânın ve ekonominin canlanmasını sağlamak, yerel halkın turizm faaliyetlerine katılımını sağlamak, doğal değerleri koruyarak doğal kaynakların devamlılığını sağlamak amaçlanmıştır" denildi.

TURİZME AÇILACAK 

Eko-Turizm kurgusunu temel alan bir planlama anlayışının bölgeye birçok pozitif etki sağlaması planlanmıştır. Bu etki sağlanırken bölgedeki doğal alanların (özellikle kumluk alanların) korunmasına önem verilmiştir. Bu hususta planlama alanın kuzeyinde mevcutta bulunan kumluk alanlar “Doğal Karakteri Korunacak Alan” olarak korunmuştur.Bölgede kırsal kalkınma anlayışı ile birlikte hem tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi hem de eko-turizmin alanı olarak planlanan alanda sürdürülebilir turizm anlayışının geliştirilmesi  amaçlanmıştır. Böylece planlama alanının sahip olduğu mevcut kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesi sağlanacak ve bölge ekonomik olarak katma değer kazanacaktır."

MÜLKİYETİ OLANLARA HAZİNE ARAZİSİ VERİLECEK 

 "Ortaya çıkan bu mağduriyeti gidermek amacıyla planlama alanının batısında “Gelişme Konut Alanı”nda kalan ve mülkiyeti maliye hazinesine ait olan 102 ada 82 parsel ve 102 ada 90 parselin bulunduğu bölgede parselasyon işlemi yapılarak, trampa yolu ile ilgili kişilere bu bölgeden yer verilmesi planlanmıştır

Sedat BaltaSedat Balta