GÜNDEM
Giriş Tarihi : 25-02-2021 11:54

Babanızın gördüğü bu bitkileri çocuklarınız göremeyebilir (!)

Seyyah Çıtlığı, Hazeran, Duman Sarıbaşı çoğumuzun adlarını ilk kez duyduğu bu bitkilerin vatanı Sakarya, ilimize özgü bu bitkilere başka yerde rastlanmıyor. Bu güne kadar yalnız Sakarya’da yetişen (Endemik) 88 bitkinin saptandığını belirten araştırmacı yazar Hasan Torlak, yeni alan çalışmalarıyla bu sayının yükseleceğine inanıyor. Çocukluğu ve ilk gençliği Kaynarca’da geçen Anadolu Kültüründe Bitkiler kitabının da yazarı olan Araştırmacı Yazar Hasan Torlak, bu bitkilerin tehlike altında olduğunu vurgulayan makalesinde, “Korunmazlarsa gelecek kuşaklar bu zenginliği göremeyecekler” diyor.

Babanızın gördüğü bu bitkileri çocuklarınız göremeyebilir (!)

Kaynarca’nın Batısı Kefken ile Doğusundaki Karasu Kıyıları arasındaki Acarlar Longozu’nun da bulunduğu bölgenin nehir, açık su, subasar orman, kıyı kumullarından oluşan özel bir ekosistem olduğunu ifade eden Hasan Torlak, bu alanda 6 sı endemik olmak üzere toplam 20 bitki çeşidinin tehlikede olduğuna dikkat çekiyor.

Araştırmacı Yazar Hasan Torlak’ın yazdıklarından öğrendiğimize göre: ”Türkçe adı “Seyyah Çıtlığı” olan (Taraxacum whalteri) bu bitkinin yetişme alanı Sapanca gölü kıyısındaki çayırlık alanlardır. Hani baharda uçan top şeklindeki tohum başlıklarındaki  tüylerini üflediğinizde havalanan, hepimizin çocukken tohumlarıyla  bu oyunu oynadığımız, hem tıbbi hem de gıda gen kaynağı olan bir bitki cinsinin ilimize özgü  nadir bir türünden bahsetmekteyiz. Bugüne kadar Seyyah Çıtlığını kaç Sakarya’lı duymuştur?

…çiçekleri kırmızıya yakın olan “Tehlike” altındaki Consolida hellespontica subsp. rosea adlı hazeran bitkisi 2003 yılında Geyve’de bir yol kenarında keşfedilmiştir.

…Türkçesi “Duman Sarıbaşı” olan Centaurea yaltirikii subsp. dumanii adlı lokal endemik bitki 2010 yılında Hendek’in Dikmen Yolu dolayındaki makiliklerde keşfedilmiştir.

Yukarıda belirtilen 3 Sakarya endemik bitkisi Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin evrensel tehlike kategorisinde Yokolma Tehlikesi Altındaki Türler (Critical Endangered) statüsünde yer almakta olup öncelikli korunmaları gerekmektedir.”

Bu güne kadar yalnız Sakarya’da yetişen (Endemik) 88 bitkinin saptandığını belirten araştırmacı yazar Hasan Torlak, yeni alan çalışmalarıyla bu sayının yükseleceğine inanıyor.

 

Çocukluğu ve ilk gençliği Kaynarca’da geçen Anadolu Kültüründe Bitkiler kitabının da yazarı olan Araştırmacı Yazar Hasan Torlak, bu bitkilerin tehlike altında olduğunu vurgulayan makalesinde, “Korunmazlarsa gelecek kuşaklar bu zenginliği göremeyecekler” diyor.

Kaynarca’nın Batısı Kefken ile Doğusundaki Karasu Kıyıları arasındaki Acarlar Longozu’nun da bulunduğu bölgenin nehir, açık su, subasar orman, kıyı kumullarından oluşan özel bir ekosistem olduğunu ifade eden Hasan Torlak, bu alanda 6 sı endemik olmak üzere toplam 20 bitki çeşidinin tehlikede olduğuna dikkat çekiyor.

Araştırmacı Yazar Hasan Torlak’ın yazdıklarından öğrendiğimize göre: ”Türkçe adı “Seyyah Çıtlığı” olan (Taraxacum whalteri) bu bitkinin yetişme alanı Sapanca gölü kıyısındaki çayırlık alanlardır. Hani baharda uçan top şeklindeki tohum başlıklarındaki  tüylerini üflediğinizde havalanan, hepimizin çocukken tohumlarıyla  bu oyunu oynadığımız, hem tıbbi hem de gıda gen kaynağı olan bir bitki cinsinin ilimize özgü  nadir bir türünden bahsetmekteyiz. Bugüne kadar Seyyah Çıtlığını kaç Sakarya’lı duymuştur?

…çiçekleri kırmızıya yakın olan “Tehlike” altındaki Consolida hellespontica subsp. rosea adlı hazeran bitkisi 2003 yılında Geyve’de bir yol kenarında keşfedilmiştir.

…Türkçesi “Duman Sarıbaşı” olan Centaurea yaltirikii subsp. dumanii adlı lokal endemik bitki 2010 yılında Hendek’in Dikmen Yolu dolayındaki makiliklerde keşfedilmiştir.

Yukarıda belirtilen 3 Sakarya endemik bitkisi Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin evrensel tehlike kategorisinde Yokolma Tehlikesi Altındaki Türler (Critical Endangered) statüsünde yer almakta olup öncelikli korunmaları gerekmektedir.”

SAKARYA’

SAKARYA’NIN ENDEMİK BİTKİ ZENGİNLİĞİ

 

A-GENEL DURUM

 

Endemik Bitki; Dünyada sadece belli bir coğrafi veya siyasi bölgede yetişen bitkilerdir. Türkiye dışında doğal olarak yaşamayan bitkiler, Türkiye’nin endemik bitkileridir.

 

Çeşitli coğrafi özellikleri ve iklim çeşitliliği, iki kıta arasında doğal bir köprü olması, üç farklı bitki coğrafyasının buluşma noktası oluşu, 0-5000 metreler arasında yükseltilerin bulunuşu, farklı anakayaç tiplerine sahip oluşu,  tatlı, acı, tuzlu su alanlarının iç içe oluşu Anadolu Yarımadası’nı dünyada benzerine az rastlanan bir bitki ve hayvan (flora ve fauna) çeşitliliğine sahip kılmıştır. Avrupa’nın hiçbir ülkesinde ülkemizdeki gibi üç bitki topluluğu bir arada bulunmaz. Ülkemiz’in İran-Turan, Akdeniz ve Avrupa Sibirya bitki topluluklarına sahip olması, bu topluluklar arasında ara bitki zonları ve  geçişmeler bulunması endemik ve nadir bitki türlerinin Türkiye’de niçin bu kadar zengin olduğunun nedenlerini de ortaya koymaktadır.  Avrupa’nın tamamında varolan bitki çeşidi sayısı toplam 13.000 adet iken bu sayı ülkemizde 12.000 kadar olup, Avrupa’nın toplam bitki sayısından biraz azdır. Ancak bu nicelik karşılaştırması Türkiye’yi Avrupa ile eşit zenginlikte göstermektedir ve yanıltıcıdır. Ülkemizin Avrupa’nın onbeşte biri kadar yüzölçümüne sahip olduğu unutulmamalıdır.   Avrupa’nın endemik bitki taksonu  sayısı toplam 3.000 adet iken bu sayı ülkemizde son keşiflerle birlikte 3.925’tir. Nitekim her yıl yeni endemik bitkiler keşfedilmekte, toplam endemik bitki sayısı sürekli artmaktadır.  Sadece Antalya ilimizdeki endemik bitki sayısı 900’ den fazladır. İngiltere’nin toplam bitki sayısı (Endemik+endemik olmayan) 1.800 kadardır, ancak bu ülkenin endemik bitkisi yok denecek kadar az olup 17 endemik bitkisi vardır. İstanbul’un toplam bitki türü sayısı İngiltere’nin tamamından daha fazladır. Akdeniz ülkelerinden İspanya ile Eski Yugoslavya’nın 500-600’er adet endemik bitkiye sahip olduğu, Bulgaristan’ın endemik bitki sayısının 53 olduğu bilinmektedir. Türkiye haricinde Avrupa’nın en çok endemik bitkisine sahip ülkesi Yunanistan 820 endemik bitkiye sahiptir. İtalya’nın endemik bitki sayısı 700, Japonya’nın 2.000, ABD’nin 4.036, Fransa’nın 140, İngiltere’nin 17, Polonya’nın 3, İsviçre’nin ise 1’dir.  Avrupa ülkelerinin çoğunda endemik bitki sayısı 20’yi geçmez. Ülkemizde en çok endemik bitki çeşidine sahip 3  ilimiz 935 bitkiyle Antalya, 747 bitkiyle Konya ve 635’le  Mersin’dir. Görüleceği üzere Antalya ili tek başına çoğu Avrupa ülkesinden kat be kat daha fazla endemik bitkiye sahiptir.  Dikkat edileceği üzere ülkemiz illeri Avrupa ülkeleri ile karşılaştırılabilmekte, ancak Avrupa kıtası toplamda Türkiye’den daha fakir kalmaktadır.

B-SAKARYA’NIN ENDEMİK BİTKİLERİ

Çoğu insan Sakarya ilinde endemik bitki olduğunu bilmez, hatta bu bitkiler arasında çok dar alanda yetişen, Sakarya’ya özgü ve tehlike altında türler olduğundan çoğumuzun haberi yoktur. Avrupa-Sibirya Bitki Coğrafyasında yer almakla birlikte Akdeniz ikliminin de mikroklima olarak görüldüğü Sakarya ili sınırları içerisinde 2019 itibariyle Türkiye’ye özgü toplam 88 endemik bitki yetişmektedir. Ancak Sakarya’nın belirli noktaları endemik bitkilerin yetişmesi açısından özellik arzeden Önemli Bitki Alanları olarak ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda Sakarya’nın Türkiye çapında önem arzeden 122 Önemli Bitki Alanı’ndan birine sahip olduğu görülmektedir. Bu alan Kefken-Karasu Kıyıları olup bu bölge nehir, açık su, subasar orman, kıyı kumullarından oluşan özel bir ekosistemdir. Bu alanda 6 sı endemik olmak üzere toplam 20 bitki çeşidi tehlikededir. Bu alandaki çok nadir ve yokolma tehlikesi altında bulunan endemik bitkilerden biri Sahil Sığırkuyruğu olarak adlandırılan Verbascum degenii’ dir. Karasu kumullarından yetişen ve 1,5 metreye kadar boylanabilen bu bitki yoğun bir insan baskısı altındadır. Karasu kumullarında yer alan “Tehlike” altındaki diğer bir bitki de Centaruea kilaea (Kilyos Düğmesi) olup bu bitki bilimsel adını ilk keşfedildiği Kilyos’tan almıştır. Sahilden yapılan kum çıkarma işlemleri bu bitkimizi tehdit etmektedir. Bilimsel ismini Sakarya Nehrinin antik adından alan endemik Silene Sangaria da (Sakarya Salkım çiçeği) Karasu kıyı kumulundaki yoğun turizm faaliyetlerinin tehdidi altındadır. İnsanların ulaşamadığı alanlarda da bu bitki yoğun otlatma baskısı altındadır.   

Ancak dünyada sadece Sakarya’ya özgü bir bitki Sakarya kent merkezinin yanıbaşındaki Sapanca gölü yakınındaki çayırlarda yaşamaktadır. Türkçe adı “Seyyah Çıtlığı” olan (Taraxacum whalteri) bu bitkinin yetişme alanı Sapanca gölü kıyısındaki çayırlık alanlardır. Hani baharda uçan top şeklindeki tohum başlıklarındaki  tüylerini üflediğinizde havalanan, hepimizin çocukken tohumlarıyla  bu oyunu oynadığımız, hem tıbbi hem de gıda gen kaynağı olan bir bitki cinsinin ilimize özgü  nadir bir türünden bahsetmekteyiz. Bugüne kadar Seyyah Çıtlığını kaç Sakarya’lı duymuştur? Bu bitkinin yetiştiği ekosistemin gerek hayvan otlatma ve gerekse yapılaşma, turizm gibi insan baskısından kurtarılarak yerinde korunması gerekmektedir.

Bir de hem Sakarya’ya hem de komşu Kocaeli’ne  özgü çok nadir ve “çok  tehlike” altında olan endemik bitkimiz vardır. Daha önce Kocaeli’den bilinen ve Türkçesi “Duman Sarıbaşı” olan Centaurea yaltirikii subsp. dumanii adlı lokal endemik bitki 2010 yılında Hendek’in Dikmen Yolu dolayındaki makiliklerde keşfedilmiştir. Bu bitki dünyada sadece Kocaeli ve Sakarya’da yaşamakta olup yokolma tehlikesi altındadır. İlimizdeki makilikler biyolojik çeşitlilik açısından zengin olup korunmaları gereklidir.

Yine Marmara Bölgesindeki birkaç il dışında yetişmeyen, “Tehlike” altında olup  Türkçe adı Kulindor olan Centaurea hermanii, Arifiye-Sapanca arasında yaşama tutunmaya çalışmaktadır. Daha önce sadece Eskişehir’den bilinen ve benzerlerinin mavi-mor renkli olmasına rağmen çiçekleri kırmızıya yakın olan “Tehlike” altındaki Consolida hellespontica subsp. rosea adlı hazeran bitkisi 2003 yılında Geyve’de bir yol kenarında keşfedilmiştir.

Yukarıda belirtilen 3 Sakarya endemik bitkisi Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin evrensel tehlike kategorisinde Yokolma Tehlikesi Altındaki Türler (Critical Endangered) statüsünde yer almakta olup öncelikli korunmaları gerekmektedir. Ayrıca bahsettiğimiz “Tehlike” altındaki bitkiler ile “Zarar Görebilir” statüsündeki Silene sangaria da öncelikli olarak korunması gereken türlerdendir.

Sakarya’nın diğer endemik bitkileri yukardaki bitkiler kadar tehlike altında olmamakla birlikte  bunlar Türkiye’ye özgü olup bilimsel isimlerini Sakarya, yörenin antik adı Bitinya ve diğer kültürel ve coğrafi unsurlardan alan ilginç endemik bitkiler olup ilimize özellik katmaktadırlar: Geyve Dokurcun yaylasında yaprakları antibakteriyel özellikler taşıyan ve Troya atının yapıldığı ağaç olan Troya Göknarı (Abies nordmanniana subsp. equi-trojani), Geyve Örencik Köyü’nde Frigya Yapışkanotu (Asperula lilaciflora subsp. phrygia) ile Ankara Çiğdemi Crocus ancyrensis,  Geyve Kaşıkçılar köyünde Galatya Sarmaşığı (Convolvulus galaticus), Geyve Doğançay köyünde bilimsel adını Sakarya’nın antik adı Bitinya’dan alan endemik Doronicum bithynicum subsp. bithynicum adlı Darınaç bitkisi, yine aynı köyde Çakırotu veya gözdikeni isimleri verilen ve Temmuz ayında gövdesi masmavi hale gelen dikenli bir bitki Eryngium bithynicum (Bitinya gözotu), Geyve Celaller köyünde çam yıldızı Gagea bithynica bilimsel isimlerinde  kültürel nitelemeler olan ilginç endemik bitkilerimizdir.   

Sakarya’nın bütününde olduğu gibi değerli soğanlı bitkilerimiz halkın çok fazla müdahale etmediği ve inanç nedenli korunmaları dolayısıyla son sığınakları olan mezarlıklarda yaşayabilmektedirler: Geyve Karaçam köyü mezarlığında Sakarya’nın tek endemik orkidesi Dactylorhiza nieschalkiorum yaşamaktadır. Sakarya’nın 4 endemik süseninden biri olan ve çok güzel çiçekleri olan endemik Kır Süseni Iris schachtii Geyve’nin Melekşeoruç köyündeki eski mezarlıkta yaşamaktadır.

Türkiye’de her yıl ortalama 50 yeni endemik bitki keşfedilmektedir. Diğer bir deyişle ortalama haftada bir yeni keşif yapılmaktadır ülkemizde. Bilimsel adını ilimizden alan bir endemik bitki olan Sakarya Peygamber Çiçeği Centaurea sakariyaensis 2015 yılında Sakarya’da keşfedilmiştir. Bu bitkimiz öylesine kanaatkardır ki topraksız anakaya üzerinde bir top şeklinde demet şeklinde çiçekler açabilmektedir. İşte güzel ilimizin dünyada bir örneği dahi olmayan eşsiz bir bitkisi.

Yine Sakarya ili dışında yetişmeyen ve bu ilimizin güneyindeki Elmacık Dağına özgü muhteşem çiçekli Sakarya Çiğdemi Crocus sakariensis, 2014 yılında keşfedilmiş olan çok nadir bir endemik bitkimiz olup mavi çiçekleriyle ilimizin sembolü olabilecek bir güzelliğe sahiptir.

2012 yılına kadar Sakarya’da 23 endemik bitki çeşidi biliniyordu. 2012 yılında akademisyenlerce Geyve Boğazı’nda yapılan arazi çalışmasına bilim insanları 72 endemik bitki tespit ederek Sakarya’nın toplam endemik bitki sayısı 88’e çıkmıştır. Dolayısıyla Sakarya ilinin diğer ilçelerinde de floristik alan araştırmalarının yapılması, endemik bitkilerimizin sağlıklı bir veritabanının çıkarılması açısından gerekli görülmektedir. 2015 yılında da bilim dünyasına yeni bir tür armağan eden Sakarya topraklarında gerek flora ve gerekse fauna (hayvan) türleri üzerinde titizlikle yapılacak çalışmaların ilimizin endemik bitki ve hayvan veritabanının oluşturulması açısından büyük önem arzetmektedir. Bu kapsamda başta Sakarya Üniversitesi ve Sakaryalı biyologlar olmak üzere akademisyenlerimize büyük bir görev düşmektedir.

HASAN TORLAK

 

HASAN TORLAK HAKKINDA KISA BİLGİ

ilk ve orta öğretimini Kaynarca’da yapan Araştırmacı Yazar Hasan Torlak, ilçemiz Sarıbeyli köyünden, Köy Enstitülü öğretmenlerimizden merhum Hasan Torlak’ın oğludur.

Hasan Torlak’ın Faruk Akbaş, Galip Akaydın’la birlikte yazdığı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan Anadolu Kültüründe Bitkiler kitabında bir çoğu ülkemize has bitkiler mitolojik öyküleriyle anlatılıyor.

Hasan Torlak İngilizce’ye de çevrilmiş, Amerika ve Avrupa'da okuyucuya "Endemic Plants of Turkey"  adıyla sunulmuş "Türkiyenin Endemik Bitkileri" kitabının da yazarı

KİTAP TANITIMI

Ülkemizde yetişen bazı bitkiler ile bu bitkilerin etnobotanik özelliklerinin, etimolojik bilgilerinin ve mitolojik öykülerinin öğrencilerimize ve doğaseverlere tanıtılarak bir nebze de olsa doğa sevgisini artırmak ve doğa koruma bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan bu kitap ile ilgili öneri, eleştiri ve olası düzeltmeler için kitabı inceleyenlere şimdiden teşekkür eder, kitabın öncelikle bütün öğrencilerimize, personelimize doğaya ve bitkilere ilgi duyanlara yararlı olmasını dileriz.

NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Spor Toto Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Aytemiz Alanyaspor00
 • 3Altay00
 • 4Fraport-TAV Antalyaspor00
 • 5Medipol Başakşehir00
 • 6Beşiktaş00
 • 7Çaykur Rizespor00
 • 8Fatih Karagümrük00
 • 9Fenerbahçe00
 • 10Galatasaray00
 • 11Gaziantep Futbol Kulübü00
 • 12Giresunspor00
 • 13Göztepe00
 • 14Atakaş Hatayspor00
 • 15Kasımpaşa00
 • 16Yukatel Kayserispor00
 • 17İttifak Holding Konyaspor00
 • 18Demir Grup Sivasspor00
 • 19Trabzonspor00
 • 20Helenex Yeni Malatyaspor00
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA